1. Inleiding

 

De algemene voorwaarden zoals hierna beschreven, alsook de voorwaarden zoals terug te vinden zijn op deze website zijn van toepassing op en beperkt tot alle bestellingen, verkopen en leveringen en algemeen gesteld – diensten – die aangeboden worden op deze e-commerce website (“webshop”), tenzij uitdrukkelijk anders bepaald of overeengekomen.

 

Deze diensten worden geleverd door Bokke, met zetel te Maastrichtersteenweg 7/3, 3500 Hasselt , België, met als BTW nummer  BE0867.394.190 .

 

Het voltooien van het aankoopproces en betaaltransactie impliceert de aanvaarding van alle voorwaarden en bepalingen. Het ontbreken van een gewone handtekening doet hoegenaamd geen afbreuk aan het bindende en verplichtende karakter van de uitvoering van de verbintenissen van elke partij in het aankoopproces en in de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

 

Op deze algemene voorwaarden, aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

 

2. Definities

 

KOPER: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten van de webshop en/of een aankoop plaatst op de webshop, en wettelijk verbonden is aan minstens het facturatieadres zoals ingegeven tijdens het aankoopproces. Naar de koper wordt ook verwezen als “klant”, “consument, “gebruiker”.

 

SHIPPING PARTNER: de partij die verantwoordelijk is voor het verzenden van het pakket – op welke manier dan ook – naar het afleveradres (“shipping adres”) zoals tijdens het aankoopproces opgegeven. Termen zoals “distributiepartner “, “koerier”, “aflevering” etc., verwijzen naar hetzelfde principe.

 

WERKDAGEN: alle kalenderdagen behalve zaterdagen, zondagen en alle officiële (Belgische) feestdagen

 

3. Registratie & Gebruik van persoonlijke gegevens

 

Het creëren van een gebruikersaccount is vereist.

 

De gegevens en de informatie die via de nieuwsbrief, de website of de webshop worden verkregen, kunnen worden gebruikt voor identificatiedoeleinden, contactinformatie en voor het aanbieden van gepersonaliseerde diensten zoals dienst-na-verkoop en toekomstige ontwikkelingen, alsmede voor directe marketing-doeleinden, zodat Bokke de koper regelmatig kan informeren over promoties, nieuwigheden, nieuwe functionaliteiten, optimalisaties en verbeteringen. Deze gegevens zullen niet worden gedeeld met externe of derde partijen.

 

Het is de verantwoordelijkheid van elke koper om vertrouwelijk om te gaan met zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Het onrechtmatig gebruik van de webshop in naam van de gebruiker/ koper, door middel van een gevalideerde maar onbedoelde login (d.w.z. een login door een andere persoon of derde partij dan de eigenlijke koper) kan niet tegen Bokke worden gebruikt.

 

Bokke kan te allen tijde de registratie deactiveren of de registratie annuleren en verdere toegang tot haar diensten ontzeggen. Bokke kan niet verplicht worden om de redenen voor deze uitschakeling, annulering of weigering van diensten mee te delen.

 

Er zijn aanvullende privacy-bepalingen van toepassing, beschreven op de pagina Privacypolicy.

 

4. Productaanbod & Informatie

 

Het assortiment is beschikbaar zolang de voorraad strekt en kan op ieder moment worden aangepast of ingetrokken door Bokke. Vanaf het moment dat een artikel uitverkocht is, wordt dit specifiek in de webshop aangegeven. In het uitzonderlijke geval dat een artikel fysiek niet meer leverbaar is terwijl de webshop anders aangeeft, engageert Bokke zich tot het vinden van een oplossing in overeenstemming met de wensen van de koper. Dit kan o.a. resulteren in een terugbetaling van de desbetreffende artikelen, langere levertijden indien hetzelfde artikel opnieuw geproduceerd kan worden, vervanging door een ander artikel enz.

 

Afgebeelde producten kunnen verschillen met het product dat uiteindelijk zal worden geleverd. Bokke engageert zich om de catalogus en beeldenbank continu up-to-date te houden. De koper erkent het hoge ambachtelijke karakter en het vakmanschap van de meeste producten; afwijkingen ten opzichte van een getoonde productafbeelding van deze aard kunnen zich voor doen. De koper behoudt het recht het product te retourneren binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de levering.

 

Bokke behoudt zich het recht om de prijs, de inhoud, de samenstelling en alle andere productbeschikbaarheid en -informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

5. Dozen & Verpakking

 

Bokke besteedt de grootst mogelijke zorg aan het verpakken van de producten.

 

Wat betreft de bierpakketten zijn er twee verschillende soorten kartonnen dozen, op maat gemaakt om de gevulde dozen voldoende stabiliteit en stevigheid te bieden. Ze bestaan uit een binnen- en buitendoos voor respectievelijk 6 x 750 ml en 12 x 750 ml flessen. Deze dozen zijn bestand tegen externe invloeden zoals schokken of beschadigingen die voldoen aan (inter)nationale verzendnormen en houden rekening met de maximale hoogtes en “valnormen” zoals overeengekomen tussen alle spelers in de verzend- en koerierdienstenindustrie wereldwijd.

 

Wat betreft de merchandise-pakketten kiest Bokke zorgvuldig op maat gemaakte dozen en/of andere verpakkingsmaterialen in functie van het type en het aantal te verzenden producten. Het gebruik van extra materiaal om de producten stevig in de doos te bevestigen, is inbegrepen.

 

6. Aankoop

 

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op online aankopen zoals die worden gedaan via deze webshop.

 

Bokke behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren of aan extra controles en voorwaarden te onderwerpen, bijvoorbeeld in het geval van grote bestellingen via eenzelfde gebruikersaccount, bestellingen door minderjarigen en/of andere inbreuken op de bepalingen en voorwaarden van de Bokke-webshop, enz. Deze lijst is niet limitatief.

 

Alle bestellingen worden per e-mail bevestigd. De aankoop komt pas tot stand op het moment dat de koper een bevestigingsmail heeft ontvangen.

 

Bokke kan elke bestelling te allen tijde annuleren. Bokke is niet verplicht om de redenen voor een dergelijke annulering mee te delen.

 

7. Prijzen

 

De prijzen op de webshop worden weergegeven in € (euro).

 

Deze prijzen zijn, naast de fysieke winkelprijs van het artikel of de artikelen, inclusief alle verpakkings-, behandelings-, administratie- en betalingstransactiekosten, accijnzen en belastingen. In de weergegeven prijs zitten ook de verzekeringskosten inbegrepen voor het pakket en de inhoud ervan, berekend op de totale prijs van elk artikel en de volledige bestelling.

 

De prijsopgave slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze woordelijk worden omschreven. Eventuele bijhorende foto’s zijn indicatief en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

De verzendkosten worden afzonderlijk weergegeven en berekend op basis van het totaalgewicht en het land van bestemming; Bokke neemt geen marge op deze kosten. De verzendkosten worden bijgewerkt in het check-out proces.

 

De wisselkosten verbonden aan de omzetting van euro naar de lokale valuta van de koper, zijn voor rekening van de koper. De omrekening gebeurt door de betalingsprovider en kan dagelijks verschillen, zo niet frequenter.

 

De informatie omtrent producten en prijzen, alsook de gedetailleerde bestellingsinformatie zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijk zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Bokke is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat deze via e-mail bevestigd werd en de betaling binnen de 14 dagen wordt ontvangen. Bokke is gerechtigd om zonder motivering bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 

8. Betaling

 

Betalingen dienen vooraf en via de beschikbare betaalmethoden te worden verricht.

 

De betalingen worden uitgevoerd via Mollie. De kaarten en betalingsvormen die momenteel worden ondersteund zijn:

 

  • Bancontact
  • iDEAL
  • Paypal

 

Bokke blijft eigenaar van de producten totdat de betaling is uitgevoerd.

 

Indien Bokke na 14 kalenderdagen geen betaling ontvangen heeft, dan wordt de bestelling geannuleerd.

 

9. Persoonlijk verbruik

 

Door de aankoop van bier en/of alcoholproducten op de Bokke-webshop erkent de koper dat deze uitsluitend voor persoonlijk verbruik bestemd zijn (bv. voor individuele consumptie, als geschenk, om te delen met oude en nieuwe vrienden, enz.). Het verhandelen en verkopen van deze flessen tegen nominale waarde is toegestaan. Bokke is van mening dat dit laatste – met de expliciete nadruk op het begrip “nominale waarde” – de belevingscultuur van echte traditionele en authentieke bieren versterkt.

 

Het doorverkopen van de bieren met nog maar het geringste winstoogmerk, direct of indirect (bv. door middel van opgedreven verzendkosten), wordt niet getolereerd. Bokke behoudt zich dan ook uitdrukkelijk het recht om de aankopen van personen, van wie nog maar het geringste vermoeden bestaat van dergelijke onrechtmatige gedragingen en doelen, volledig te verwerpen; en/of de gebruikersregistratie op haar webshop volledig te annuleren, zoals vermeld in de punten 3 en 6.

 

10. Professionele klanten

 

Cafés, drankenhandels, restaurants… die een directe zakelijke samenwerking met Bokke willen aangaan, worden vriendelijk verzocht om een e-mail te sturen naar info@bokke.be Het team van Bokke is erop gericht om dit type waarde-toevoegende en waardevolle klanten met een professionele aanpak te ondersteunen, in dezelfde lijn van de kwaliteit die consumenten en klanten van Bokke verwachten.

 

11. Wettelijke bepalingen

 

11.1 Verkoop & Levering van alcohol

 

Alle producten die via de webshop van Bokke worden verkocht zijn juridisch in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Buitenlandse klanten dienen zeker de wetten en conformiteit van de producten in hun eigen land te raadplegen in geval van twijfel over de wettelijkheid van hun aankoop.

 

Door het plaatsen van een bestelling erkent de koper dat hij de wettelijke leeftijd bereikt heeft om alcohol te kopen en te consumeren in het land en de regio van facturatie, levering en consumptie.

 

In het geval dat de koper alcoholische producten koopt als geschenk, erkent hij dat de ontvangende persoon of partij in aanmerking komt om alcohol te ontvangen en te consumeren in het land en de regio van levering en consumptie.

 

Koeriersdiensten zijn gemachtigd om de leeftijd van de ontvanger te controleren bij de levering en kunnen naar een identificatiebewijs vragen. Als de ontvanger van de alcoholische producten niet in staat is om een geldige identificatie voor te leggen, kunnen koeriers zich het recht voorbehouden om het pakket niet te overhandigen. Bokke kan in dergelijke gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-levering.

 

11.2 Beperkingen van aansprakelijkheid

 

Bokke kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatig of onverantwoord gebruik van de verkochte artikelen, verbruiksgoederen of alcoholische producten door de koper. Bokke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel veroorzaakt door hen aan derden of door derden.

 

Een bestelling die door een menselijke fout of door misbruik van het systeem wordt geplaatst voor een aankoopprijs die lager ligt dan de werkelijke kostprijs van het eigenlijke artikel, kan worden beschouwd als een ongeldige bestelling. In zulks geval behoudt Bokke zich het recht contact op te nemen met de koper om de prijs van de bestelling te corrigeren of de bestelling te annuleren.

 

Van zodra de dienstverlening van een derde partij werd geïnitieerd en/of de betreffende betalingstransactie werd opgezet of voltooid (bv. verzending), worden deze kosten als uitgegeven beschouwd en worden ze niet terugbetaald en kan Bokke niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke kosten, zoals betalings- , transactie- en verzendkosten.

 

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen:

 

  • in geval van klacht wegens niet-conforme levering: maximum 8 dagen na levering;
  • in geval van verborgen gebreken: maximum 8 dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren.

 

Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

 

In het geval dat een klacht aanvaard wordt, is de aansprakelijkheid van Bokke beperkt tot het omruilen van de goederen of het terugbetalen van de nominale waarde van de goederen. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot het bedrag dat voor elke bestelling is betaald.

 

In het geval van de doorverzending door derden (zgn. proxies/ proxying) is Bokke slechts aansprakelijk tot de levering van de goederen op het tijdens het aankoopproces opgegeven verzendingsadres.  Bokke kan op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de dienst, de staat van de goederen en de respectievelijke verzendprocessen, ten gevolge van en eigen aan het gebruik van dergelijke proxy-diensten.

 

De informatie op deze site heeft een algemeen karakter. Deze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de koper.

 

Bokke stelt alles in het werk om correcte, accurate en actuele informatie te verstrekken. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de op de webshop ter beschikking gestelde informatie. Indien de informatie onjuistheden bevat of indien delen van de informatie niet beschikbaar zouden zijn op de webshop, zal Bokke alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Voor het aangeven van dergelijke onvolledige, onnauwkeurige of verouderde informatie kan steeds het e-mailadres info@bokke.be gebruikt worden.

 

Bokke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die wordt veroorzaakt door de informatie op deze website.

 

Bokke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de slechte werking, tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vertraging, dienstonderbreking of schade veroorzaakt door derden of door de toegang tot of het gebruik van de website door derden.

 

Bokke kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte wijze, aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of enige andere websites, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip van elk verlies, elke werkonderbreking, beschadiging van programma’s of andere computersysteemgegevens, computerprogramma’s, enz. De webshop kan als dusdanig hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze sites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan. Bokke verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de kenmerken van deze sites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige vorm van schade door het gebruik ervan.

 

De inhoud van deze webshop, zijn diensten of voorwaarden (of enig deel daarvan) kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving en zonder vergoeding worden aangepast of gewijzigd of beëindigd, voor zover Bokke de niet-geleverde bestellingen uitvoert. Bokke is niet aansprakelijk jegens de koper of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de dienst zoals beschreven in deze algemene voorwaarden.

 

11.3 Factoren van overmacht

 

Er bestaan externe factoren – al dan niet voorzien of verwacht – waarop Bokke geen invloed kan uitoefenen, maar die het voor Bokke onmogelijk maken om haar verplichtingen na te komen.

 

Bokke heeft het recht zich te beroepen op gebeurtenissen die buiten haar macht liggen, indien de omstandigheden die het onmogelijk maken haar verbintenissen na te komen, zich voordoen nadat Bokke haar verbintenissen had moeten nakomen.

 

In dergelijke situaties vervallen de leverings- en andere verplichtingen van Bokke. Indien deze termijn langer is dan 8 weken, kunnen beide partijen de overeenkomst ongedaan maken, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

11.4 Juridisch kader & Geschillen

 

Alleen de voorwaarden zoals in het Nederlands zijn opgesteld, zijn rechtsgeldig. De oorspronkelijke Nederlandstalige versie van deze voorwaarden kan in andere talen zijn vertaald. Deze vertaalde versie(s) is (zijn) uitsluitend een bureauvertaling ter beleefdheid. Er kunnen dus geen rechten ontleend worden aan de vertaalde versie(s). In geval van een geschil over de inhoud of de interpretatie van deze voorwaarden of een inconsistentie of discrepantie tussen de Nederlandstalige versie en een andere niet-Nederlandstalige versie, is de eerste bepalend, van toepassing, leidend en beslissend. De respectievelijke vertalingen van de voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en kunnen dus niet worden gebruikt in een rechtszaak.

 

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op de aanbiedingen en overeenkomsten, zonder dat dit afbreuk doet aan enig rechtsbeginsel. Alle geschillen die voortvloeien uit aanbiedingen of overeenkomsten van Bokke zullen enkel worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank van Brussel, tenzij een dwingende wettelijke bepaling een andere jurisdictie als bevoegd aanduidt.

 

11.5 Intellectuele eigendom

 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Bokke of aan derden die eigenaar zijn van de rechten.

 

12. Contactgegevens

E-mail: info@bokke.be

 

13. Aanvullende informatie

 Indien de koper het antwoord op meer praktische vragen niet kan terugvinden, wordt hij vriendelijk verzocht contact op te nemen met het Bokke-team via info@bokke.be.